Rosnąca popularność faktoringu sprawia, że coraz więcej firm zadaje sobie tytułowe pytanie. Sprawdźmy, gdzie powinni skierować swoje kroki przedsiębiorcy zainteresowani faktoringiem.

ABC faktoringu

Z myślą o tych, którzy nie znają specyfiki tego produktu finansowego przygotowaliśmy krótkie wyjaśnienie. Pod pojęciem faktoringu kryje się szybka zamiana kwoty widniejącej na fakturze na gotówkę. Odbywa się ona z udziałem firmy faktoringowej. Jaka jest jej rola? W klasycznym rozumieniu faktoringu, sprzedający przekazuje towar i wystawia fakturę płatnikowi. Dokument księgowy zostaje wysłany również do faktora.

Na mocy umowy faktoringowej, faktor przelewa bezzwłocznie faktorantowi część (80-90%) kwoty wskazanej na dokumencie księgowym. W ten sposób sprzedawca ma od razu do dyspozycji środki zapewniające płynność finansową. W terminie płatności faktury kupujący wykonuje przelew na konto faktora, który, po odliczeniu prowizji, przelewa faktorantowi pozostałą kwotę.

„Dostawcy” faktoringu

Opisywana usługa posiada ogromny potencjał. Dość powiedzieć, że procedury faktoringowe są mniej czasochłonne niż kredytowe, a umowę faktoringową mogą podpisać także przedsiębiorcy, którym bank nie przyznał zdolności kredytowej. Sektor bankowy jest ważnym dostawcą faktoringu na polskim rynku. Wiele banków ma w swoim portfolio ten produkt. Innymi podmiotami świadczącymi faktoring są specjalistyczne firmy finansowe.

Ich oferta, oprócz faktoringu, obejmuje także inne usługi, takie jak: windykacja, pożyczki czy obrót wierzytelnościami. Tego typu instytucje są bardziej elastyczne niż banki. Procedury bankowe, także w przypadku faktoringu, są sformalizowane i czasochłonne. Szybciej umowę można podpisać z pozabankową firmą faktoringową. Część faktorów specjalizuje się w obsłudze konkretnych sektorów rynku, dlatego szukając swojego partnera faktoringowego warto pytać o instytucję, która świadczy tę usługę innym podmiotom z danej branży.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Author

Comments are closed.