Tag

Oznakowanie drogi

Browsing

Każdy kierowca musi bezwzględnie stosować się do znaków pionowych i poziomych. To właśnie oznaczenia wyznaczają zasady poruszania się na danych odcinkach i zapewniają płynność ruchu. Co ważne, znaki umieszczane są na drogach zgodnie ze ściśle określonymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku. Zgodnie z przepisami, każdy znak musi być solidnie zamontowany. Dlaczego prawidłowe, solidne podtrzymanie znaków drogowych jest tak istotne dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego? W jaki sposób jednostki odpowiedzialne za stan dróg zabezpieczają pionowe oznaczenia? Sprawdź!