W rozliczeniach globalnych można stosować wiele umownych walut, jedną z nich jest sdr. Specjalne prawa ciągnienia, bo tak brzmi pełna nazwa tej jednostki walutowej ma obecnie zastosowanie głównie w transporcie międzynarodowym. Z poniższego artykułu dowiesz się czym jest sdr i jak obliczyć jego wartość.

Jak powstały specjalne prawa ciągnienia?

W 1969 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy utworzył sztuczną walutę SDR. Miała ona stanowić alternatywną formę rozliczania dla międzynarodowych aktywów rezerwowych, a jej wartość miała być obliczona na podstawie stałych kursów walutowych z Bretton Woods. Dla ułatwienia rozliczeń przyjęto, że wartość jednostki sdr wynosi 1 dolar, co wówczas równało się 0,888671 grama czystego złota.

Lata siedemdziesiąte to początek upadku specjalnych praw ciągnienia. W związku, z czym utraciły one swój dotychczasowy charakter i już w roku 1972 roku stały się jednostką rozliczeniową Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

SDR współcześnie

Specjalne prawa ciągnienia obecnie są światową jednostką walutową i służą do rozliczeń bezgotówkowych na przykład:

  • określania kwotowej odpowiedzialności przewoźnika w konwencjach interkontynentalnych,
  • regulowania zobowiązań poszczególnych krajów z tytułu bieżących obrotów bilansu płatniczego,
  • do porównania kursów walut w rozliczeniach światowych.

Specjalne prawa ciągnienia są najczęściej wykorzystywane do wyliczania odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym, co pozwala uniknąć ewentualnych nieporozumień. Wysokość odszkodowania została uregulowana w art. 23 par. 3 Konwencji CMR, który mówi o tym, że przewoźnik odpowiada do pełnej wartości skradzionego lub uszkodzonego ładunku, jednak nie więcej niż 8,33 SDR za jego kilogram wagi brutto.

Zatem do wyliczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika wystarczy pomnożyć wagę brutto skradzionego lub uszkodzonego towaru poprzez aktualną wartość sdr.

Jak obliczyć wartość sdr?

Obecnie SDR wartość wyznaczana jest na podstawie koszyka walutowego. Należą do niego najważniejsze waluty świata, głównie dolar amerykański, euro, jen japoński, funt szterling i juan. Hierarchia walut jest ustalana na podstawie ich udziału w międzynarodowych transakcjach. Aktualizacja koszyka walutowego należy do zadań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i odbywa się co pięć lat.

Z kolei rzeczywista wartość specjalnych praw ciągnienia jest ustalana codziennie na podstawie bieżących kursów wymiany walut, a następnie publikowana na stronie internetowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Author

Comments are closed.